Lokalizácia úniku vody Nitra a okolie

Vyhnite sa vlhkým stenám a vysokým účtom za vodu. Lokalizácia úniku vody vám vyrieši problémy. Nitra a okolie.

Lokalizácia úniku vody

Problémy s únikom vody sa čas od času dokážu vyskytnúť v každej domácnosti. Nielen staré bytové jednotky alebo rodinné domy trpia daným problémom. Veľmi často majú úniky vody svoj základ v zle odvedenej inštalatérskej práci alebo v nekvalitných použitých materiáloch. Pre laika je takmer nemožné odhadnúť, z akého dôvodu k úniku dochádza. V tomto prípade pomôže jedine lokalizácia úniku vody špeciálne vyškolenými odborníkmi.

Prejavy úniku vody môžu a nemusia byť vidieť

Úniky vody z potrubí sa dajú odhaliť vizuálne jedine v prípade narušenia inštalácie takým spôsobom, že spozorujete vlhké miesta na stenách alebo na strope. Menšie úniky vody bohužiaľ takýmto spôsobom neodhalíte. Voda môže unikať len po kvapkách a až po prasknutí potrubia zistíte, že váš inštalačný systém nebol v poriadku. Ďalším z prejavov úniku vody býva pleseň. Veľa ľudí tvorbu plesne pripisuje zlému vetraniu alebo činnostiam v domácnosti, ktoré spôsobujú vlhkosť priestorov. Pleseň však môže vznikať aj tak, že sa v múroch vytvorí vlhkosť a navonok sa prejaví v tvorbe plesní. Po odstránení problému využite profesionálne maliarske práce, ktoré vám aplikujú antibakteriálne nátery.  Ako iste dobre viete, plesne sú pre zdravie veľmi nebezpečné, a preto pri ich vzniku použite všetky prostriedky na to, aby ste odhalili príčinu vlhkosti. Pri väčších poruchách je samozrejme badateľná zvýšená spotreba vody, ktorá nepoteší rovnako ako pleseň. Všetkým nepríjemnostiam sa dá vyhnúť včasným detekovaním postihnutého miesta. Ako na to? Pomocou lokalizácie úniku vody špeciálnymi technikami.

Lokalizačné služby a diagnostika vodovodného potrubia

Lokalizácia úniku vody je vlastne až riešením vzniknutého problému. Odporúčame vám dať si skontrolovať potrubie ešte pred haváriou. Hlavne staršie obytné, ale i polyfunkčné budovy majú veľmi zastaraný systém potrubí a prakticky neexistujúcu dokumentáciu k vodovodnému potrubiu i prípojkám. Vďaka diagnostike sa dostanete k informáciám o aktuálnom stave potrubia a v budúcnosti predídete nákladným opravám, ktoré sú často spojené s búraním a výkopovými prácami. Pomocou diagnostiky je možné preskúmať nielen potrubie, ale tiež všetky prípojky, kanalizáciu a kúrenie. Samotná lokalizácia úniku vody sa dá realizovať rôznymi neinvazívnymi metódami. Technika rýchlo a spoľahlivo nájde aj drobné poruchy.

Spôsoby lokalizácie úniku vody

Na lokalizáciu úniku vody sa využívajú nasledujúce techniky:

  • Akustická technika lokalizácie – špeciálne mikrofóny odhalia šum v potrubí a prenesú údaje o miestach poruchy do diagnostického zariadenia.
  • Korelačná technika lokalizácie – využíva sa vo väčších objektoch. Ide o techniku zvukových vĺn, ktoré detegujú miesto poškodenia.
  • Vodíková technika lokalizácie – táto technika je vhodná na zistenie porúch v prípojkách a rozvodoch. Neškodný plyn po napustení do potrubia odhalí únik vody.

Prečo si vybrať nás

Lokalizácia úniku vody profesionálnou technikou

Ak zistíte únik vody - viete mi aj vodovodné potrubie opraviť?

Samozrejme – ak zlokalizujeme úniku vody, vieme vodovodné potrubie opraviť – s kompletným servisom od A po Z.

Kde poskytujeme lokalizáciu úniku vody?

Lokalizáciu úniku vody poskytujeme v celom okrese Nitra a okoli:

  • Vráble, Alekšince, Báb, Babindol, Bádice, Branč, Cabaj-Čápor, Čab, Čakajovce, Čechynce, Čeľadice, Čifáre, Dolné Lefantovce, Dolné Obdokovce. Golianovo, Horné Lefantovce, Hosťová, Hruboňovo, Ivanka pri Nitre, Jarok, Jelenec, Jelšovce, Kapince, Klasov, Kolíňany, Lehota, Lúčnica nad Žitavou. Ľudovítová, Lukáčovce, Lužianky, Malé Chyndice, Malé Zálužie, Malý Cetín, Malý Lapáš, Melek, Mojmírovce, Nitrianske Hrnčiarovce, Nová Ves nad Žitavou. Nové Sady, Paňa, Podhorany, Pohranice, Poľný Kesov, Rišňovce, Rumanová, Svätoplukovo, Štefanovičová, Štitáre, Šurianky, Tajná, Telince. Veľká Dolina, Veľké Chyndice, Veľké Zálužie, Veľký Cetín, Veľký Lapáš, Vinodol, Výčapy-Opatovce, Zbehy, Žirany, Žitavce.

Lokalizácia úniku vody - Nitra a okolie

Zlokalizujeme Vám únik vody profesionálnou technikou. Poskytujeme aj opravu poškodeného vodovodného potrubia.