Lokalizácia – trasovanie potrubia Nitra a okolie

Ak neviete, kde sa Vaše kanalizačné potrubie nachádza a nemáte k nemu dokumentáciu – máte iba 2 možnosti. Rozkopete celý pozemok, alebo si zavoláte špecializovanú firmu na trasovanie potrubia. Lokalizácia špičkovou technikou. Celá Nitra.

Lokalizácia odpadového potrubia - kanalizácie

Vrásky na čele nejedného majiteľa domu vie narobiť nekvalitne odvedená práca alebo dokumentácia k vodovodnému potrubiu a kanalizácii, v ktorej sa nedá absolútne vyznať. Zúfalí sú tiež majitelia starších rodinných domov. Časom sa stratili všetky technické dokumenty a oni si nevedia bez dokumentov poradiť s rekonštrukciou. Riešením všetkým problémov je lokalizácia potrubia resp. trasovanie celého inštalačného systému.

Kedy pomôže lokalizácia potrubia?

Potrebujete skutočne lokalizovať kanalizáciu a potrubie vo vašom dome? Áno, a to v nasledujúcich prípadoch:

 • Zle čitateľná projektová dokumentácia.
 • Stratené dokumenty k vodovodnému potrubiu a kanalizácii.
 • Obavy z neprofesionálne odvedenej inštalatérskej práce.
 • Problémy s kanalizáciou a potrubím.
 • Nevhodné spádovanie potrubí.
 • Nepriechodné alebo deformované časti potrubí.
 • Zavalená alebo inak porušená kanalizácia.
 • Podozrenie na vznikajúce trhliny v inštalačnom systéme.
 • Zistenie stavu potrubia, kanalizácií a všetkých prípojok.
 • Podozrenie na úniky vody.
 • Chcete si byť istí stavom potrubia pred rekonštrukciou.

 

Z uvedených informácií sami dokážete posúdiť, že lokalizácia potrubia a kanalizácie je dôležitým krokom pred rekonštrukciou, opravami, čistením alebo dopojením potrubí. Nezanedbajte tento krok, ktorý by mohol v budúcnosti viesť k závažným a finančne náročným poruchám.

Ako prebieha lokalizácia kanalizácie a potrubia

Lokalizácia kanalizácie a potrubia prebieha šetrne a ide o rýchlu službu, ktorá vás detaile informuje o stave kompletného kanalizačného a vodovodného systému. Ide o neinvazívnu metódu bez nutnosti kopania a búrania. Nečaká vás žiadny časovo a finančne náročný úkon. Špeciálne vyškolení pracovníci pri lokalizácii využívajú najmodernejšiu techniku. Táto technika lokalizuje všetky potrubia, šachty, prípojky a kanalizačné prvky. Odhalí poruchy, deformácie, miesta prasklín alebo upchatia potrubí. Zároveň zmapuje celú trasu systému a vy sa dostanete k informáciám o tom, kade vedie a v akom stave sa nachádza. Vďaka spojeniu inovatívnych technológií sa dostanete k presným údajom o stave kanalizácie i potrubia, o hĺbke jeho uloženia a o miestach prípadných porúch. Získate presnú mapu sietí a trás inštalačného systému pod zemou i v stenách.

Techniky lokalizácie kanalizácie a potrubia

Pri lokalizácii potrubí sa využívajú sondy, kamerové hlavy a vysielače signálov. Lokalizáciu kanalizácie a potrubí  delíme na tzv. pasívnu alebo aktívnu lokalizáciu. Pasívna lokalizácia je realizovaná s pomocou sondy vysielajúcej signály dostatočne silných na to, aby lokalizačné zariadenie dostalo všetky informácie spod zeme alebo z vody. Aktívne trasovanie prebieha pomocou vysielača a lokalizátora. Lokalizátor nad zemou zachytáva rádiové vlny vysielača a vytvára mapu potrubí.

Prečo si vybrať nás

Lokalizácia potrubia modernou technikou

Trasovanie a lokalizácia odpadového potrubia - Nitra a okolie

Nájdeme Vám v zemi miesto, kde je uložená kanalizácia. Ak nájdeme poruchu – opravíme ju na kľúč.

Kedy sa používa trasovanie a lokalizácia potrubia?

Vytrasovanie potrubia sa používa najmä vtedy, ak nevieme kde je presne uložená kanalizácia v zemi, či už z dôvodu chýbajúcej dokumentácie, alebo rekonštrukčných prác. Táto špičková technológia vie presne zlokalizovať uložené odpadové potrubie v zemi, pod cestou a pod.

Kde poskytujeme trasovanie potrubia?

Trasovanie a lokalizáciu odpadového potrubia poskytujeme v celom okrese Nitra a okoli:

 • Vráble, Alekšince, Báb, Babindol, Bádice, Branč, Cabaj-Čápor, Čab, Čakajovce, Čechynce, Čeľadice, Čifáre, Dolné Lefantovce, Dolné Obdokovce. Golianovo, Horné Lefantovce, Hosťová, Hruboňovo, Ivanka pri Nitre, Jarok, Jelenec, Jelšovce, Kapince, Klasov, Kolíňany, Lehota, Lúčnica nad Žitavou. Ľudovítová, Lukáčovce, Lužianky, Malé Chyndice, Malé Zálužie, Malý Cetín, Malý Lapáš, Melek, Mojmírovce, Nitrianske Hrnčiarovce, Nová Ves nad Žitavou. Nové Sady, Paňa, Podhorany, Pohranice, Poľný Kesov, Rišňovce, Rumanová, Svätoplukovo, Štefanovičová, Štitáre, Šurianky, Tajná, Telince. Veľká Dolina, Veľké Chyndice, Veľké Zálužie, Veľký Cetín, Veľký Lapáš, Vinodol, Výčapy-Opatovce, Zbehy, Žirany, Žitavce.